Šta ima novoga?
O s v j e ž e n o:
[]

GENEALOGIJA:


Stare školske
Bukovačka škola
Slike izgubljenoga..
Slike izgubljenoga zavičaja
Bukovački mlinovi
Bukovački mlinovi
Bukovica
Karta Bukovice iz 1933.
Suvaje 2000.
Na groblju Suvaje 2000.
Kukuruza
kukuruza
Putni kofer
Kofer.

Skup obitelji Orlovac, Ivanovac 2000.

SADRŽAJ
Lista sudionika skupa, Ivanovac 2000.
Ostalo osobe nazočne na skupu
Šest Marija Orlovac...
Marko, Anto, Marko, Anto...
Galerija fotografija

Prvi i za sada jedini veliki skup obitelji Orlovac, održan 13.08.2000. u Ivanovcu kraj Osijeka. Skup je organizirao dr. Anto Orlovac, te njegova braća i sestra. Skupilo nas se preko 70 osoba, sa različitih krajeva Hrvatske i Europe.
Jedan lijep doživljaj i nezaboravna uspomena. Ovdje se nalazi ".pdf" dokument sa skupnom fotografijom i listom sudionika za preuzimanje, ispisivanje ili pohranjivanje na vašem računalu.
Klikanjem na fotografiju ispod, otvoriti će se ista uvećana, podesna za izradu na foto papiru u razlučivosti 10x15cm, 300dpi.

Skupna u crkvi u Ivanovcu

Skupna fotografija u crkvi u Ivanovcu, nakon mise (Tomislav Lulić fotografira).

Skupna u crkvi numerirana

Numerirana skupna fotografija.

adobe

Za čitanje knjiga ili otvaranje karata, te drugih dokumenata, trebate imati beaplatni program Acrobat Reader instaliran na vašem računalu.

Lista sudionika skupa, Ivanovac 2000.
 1. Dr. Anto Orlovac, Ive
 2. Marinko Orlovac, Ruže
 3. Karolina Kurpnicki
 4. Marija Cvrlje (Orlovac)
 5. Ivan Šalić, Andrija
 6. Andrea Lulic (Drvodelić)
 7. Milan Majer
 8. Ljiljana Lulić (Varvodic)
 9. Viktor Orlovac, Franje
 10. Marija Orlovac (Šalić), Andrija
 11. Marija Majer (Lulić)
 12. Franjo Lulić
 13. Robert Džida, Tomislava
 14. Jure Stanić
 15. Danijel Stanić
 16. Jacinta Stanić (Orlovac)
 17. Tomislav Džida, Franje
 18. Šimo Orlovac, Stipe
 19. Anamarija Orlovac, Josipa
 20. Josip Orlovac, Šime
 21. Mirko Orlovac, Ive
 22. Damjana Orlovac (Radman)
 23. Dragica Koprivnjak (Orlovac)
 24. Marijo Bagarić
 25. Luca Orlovac (Klasan)
 26. Marko Orlovac, Ante
 27. Stipo Orlovac, Ante
 28. Gordana Orlovac, Stipe
 29. Marija Orlovac, Stipe
 30. Vlado Orlovac, Ive
 31. Anto Orlovac, Marka
 32. Josip Orlovac, Ive
 33. Štefica Orlovac (Ranogajec)
 34. Ozana Smiljčić (Orlovac)
 35. Jasmina Orlovac, Marinka
 36. Ljiljana Orlovac (Barišić)
 37. Marija Orlovac, Marinka
 38. Ružica Matić (Bagarić)
 39. Ivana Majer
 40. Danijel Majer
 41. Maja Lulić, Franje
 42. Ankica Delić (Lukenda)
 43. Ilija Delić
 44. Ilija Valentić, Stipe
 45. Vlado Jovanović
 46. Manda Jovanović, r. Lopar (Mile)
 47. Anto Glogoški, Drage
 48. Marica Glogoški, r. Jeremijaš (Franje)
 49. Mirko Glogoški
 50. Dora Lulić, Franje
 51. Drago Glogoški, Antuna
 52. Tihana Glogoški, Antuna
 53. Josipa Orlovac, Josipa
 54. Anto Bagarić, Andrija
 55. Tomislav Orlovac, Josipa
 56. Tomislav Orlvoac, Marinka
 57. Ivana Orlovac, Josipa
 58. Anamarija Smiljčić, Josipa
 59. Martina Smiljčić, Josipa
 60. Marko Orlovac, Ante
 61. Stipo Smiljčić, Josipa

Ostale osobe nazočne na skupu

(ne nalaze se na skupnoj fotografiji)

 • Tomislav Lulić, fotografira (nalazi se na fotografiji u "slide show")
 • Kaja Orlovac, Stipe
 • Marija Bagarić, Dragice
 • Andrija Bagarić
 • Ivan Bagarić
 • Nikola Lulić
 • Debora Lulic (Dubravica)
 • i drugi...

Tijekom skupa zamolih moju djecu da pokušaju prebrojiti broj nazočnih osoba. Djeca se vrate, frustrirana i žaleći se kako se previše "vrte" pa je nemoguće točno prebrojati, ali su u brojanju došli do 75 osoba i onda odustala.
13.kolovoza 2000. Ivanovac, Osijek

Šest Marija Orlovac...

6 Marija Orlovac

Šest Marija, šest ljepotica, pa nije bilo teško uočiti da je najljepše ime Marija dominiralo na ovome skupu. Tako dođoh na ideju da skupim sve Marije Orlovac i fotografiram ih. Neke su bile Orlovac, pa su se udale i to više na papiru nisu, a neke to nisu bile, nego su udajom postale. Sve u svemu radi se o Marijama Orlovac, pa s lijeva na desno (ili postavljanjem pokazivača miša na lice osobe, dobije se ime osobe.)

Marija Orlovac, Stipe Marija Orlovac, r. Brezinščak Marija Orlovac, Marinka Marija Orlovac, r. Šalić Ana-Marija Orlovac, Josipa Marija Cvrlje, r. Orlovac
 1. Marija Orlovac, Stipe
 2. Marija Orlovac, r. Brezinščak
 3. Marija Orlovac, Marinka
 4. Marija Orlovac, r. Šalić
 5. Ana-Marija Orlovac, Josipa
 6. Marija Cvrlje, r. Orlovac

Marko, Anto, Marko, Anto...

Na skupu sam zamijetio još jednu interesantnu kombinaciju imena. Ta običaj je dosta poznat, kako u našem kraju, tako i šire, pa se obilato koristio. Jedan lijep spoj tradicije i dosljednosti, koji me doista imponira.
Ova obiteljska priča počinje sa imenom Marko, ili zapravo Ilija. Radi se o pradjedu Iliji Orlovac, Ivana, jednostavno zvan: "dida Ile". Dakle, dida Ile i Marija r. Matošević (iz njegovog prvog braka) imali su između ostalog jednog sina po imenu Marko, rođen: 12. lipnja 1893. godine, a poginuo je u Prvom Svjetskom ratu 24. listopada 1917. godine na Duploj planini kod Lepenje, što sam osobno pronašao u ratnom arhivu u Beču.

Ovaj Marko ženi Anđu, r. Lagundžić i daju svome prvom i posljednjem sinu ime Anto koji je rođen 13. kolovoza 1915. godine. Anto je umro mlad 28. travnja 1942. godine. Svome starijem sinu daje ime Marko (dalje ne navodim datume rođenja jer se radi još uvijek o živućim osobama).

Marko ženi Lucu, r. Klasan i imaju sina po imenu Anto.

Anto ženi Gordanu, r. Klasan i jednom sinu daju ime Marko
Pa da pažljivo ponovim: (Ilija)-Marko-Anto-Marko-Anto-Marko, dakle pet generacija. Na pitanje koliko ima ljudi, odgovor je također pet, jer čovjeka može biti najviše četiri.

Smatrao sam to korisnim i interesantnim zabilježiti, ovu odu života, a i radosti. Sretno im u budućnosti bilo i bar se još stotinu puta ponovilo.

Galerija fotografija skupa obitelji Orlovac

Klikni na fotografiju kako bi se ista otvorila uvećana.

Skupna u crkvi
Tomoislav Lulić fotografira
Skupna u crkvi
Ja fotografiram
Propovijed
Anto drži propovijed
Propovijed
Tijekom propovijedi
Tijekom mise
Tijekom mise
U crkvi
U crkvi
Govor
dr. Anto drži govor
Anto i Marinko
dr. Anto i Marinko Orlovac
Sestra i braća
Ivan i Marija
Ivan i Marija Bagarić
Josip Orlovac
Josip Orlovac, Ive
Josip i
Josip Orlovac i rođaka
Mirko Orlovac
Mirko Orlovac, Ive
Vlado Orlovac
Vlado Orlovac, Ive
Ja i Ankica
Marinko Orlovac i Ankica Delić
Sa Šimom
Viktor, Šimo i Tomislav Džida
Kuhanje pite
Viktor, Tomislav Orlovac i Tomislav Džida
Ankica Delić
Ankica Delić
Marija i Draga
Marija Cvrlje i Dragica Koprivnjak
Dva Tomislava
Tomislav Orlovac, Marinka i Josipa
Stipo i Marko
Stipo i Marko Orlovac
Stipo Orlovac
Stipo Orlovac, Ante
Luca Orlovac
Luca Orlovac, r. Klasan
Anto Orlovac
Anto Orlovac, Marka
Marko Orlovac
Marko Orlovac, Ante
Anto i Marinko
dr. Anto i Marinko Orlovac
Tomislav Džida
Tomislav Džida, Anđe
Tomislav i Marija
Tomislav Džida i Marija Orlovac
Debora, Nikola
Debora i Nikola Lulić
Franjo i
Franjo Lulić i obitelj
Tomislav i Andrea
Andrea i Tomislav Lulić
Karolina
Karolina Krupnicki
Robert Džida
Robert Džida, Tomislava
Karolina i Rob.
Karolina Krupnicki i Robert Džida
Ozana Smiljčić
Ozana Smiljčić i djeca
S Lulićima
Pretežito Lulići
Lulići
Lulići dominiraju
Lulići i ja
Lulići i ja
Orlovci, Lulići
Orlovci i Lulići
Tijekom molitve
Tijekom molitve na groblju
U domu 1
U domu na skupu 1
U domu 2
U domu na skupu 2
U domu 3
U domu na skupu 3
Na groblju
Molitva na groblju u Ivanovcu
Molitva
Na groblju

Pismeni prilog naše rođake Luise Flor Orlovac, kćeri Jose Orlovac, Ilije iz Perua. Ovom porukom se ona pismeno obratila skupu obitelji, a koji sam osobno čitao. Tekst se nalazi ovdje


[^vrh]